HKP Villa

Được thành lập vào năm 2005 thuộc Tập đoàn HKP, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh biệt thự cho thuê.

embed code